Новини от ЕМЕА01/02/2010

Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА, http://www.emea.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти: – DuoCover (clopidogrel/acetyl-salicylic acid) на BMS и Duoplavin (clopidogrel/acetylsalicylic acid) на Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb – фиксирани комбинации за превенция на атеротромботични усложнения. – ImmunoGam (човешки хепатит В имуноглобулин) на Cangene, за имунопрофилактика срещу хепатит В. – Menveo (MenACWY) на Novartis Vaccine and Diagnostics, за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.