Нови стандарти за лечение на еректилна дисфункция01/02/2010

Нови стандарти за лечение на еректилна дисфункция (ЕД)* на American College of Physicians (ACP) бяха публикувани в списание Annals of Internal Medicine (1).

Новите указания препоръчват терапия с инхибитори на фосфодиестераза 5 (PDE-5)** при персистиране на симптомите на заболяването за >3 месеца, освен ако пациентите приемат нитрати или имат противопоказания за тази група медикаменти.

„Наличните данни са все още недостатъчни за да се сравни ефективността или нежеланите странични ефекти на различните PDE-5 инхибитори,” заяви проф. Amir Qaseem, водещ автор на препоръките.

Новите указания:

– терапия с PDE-5 инхибитори трябва да се започне при всички мъже с ЕД, които нямат противопоказания за прием на медикаменти от тази лекарствена група

– изборът на специфичен PDE-5 инхибитор (sildenafil, vardenafil, tadalafil, mirodenafil и udenafil) трябва да се базира на индивидуалните предпочитания на всеки пациент, като се има предвид удобството на приема, цената на медикамента и евентуалните нежелани странични ефекти.

– не се препоръчва рутинното хормонално изследване или хормонална терапия при ЕД.

Поради недостатъчни данни за ефективността на хормоналната терапия при пациентите с ЕД и ниски нива на тестостерон, ACP не препоръчва хормонални кръвни тестове или лечение с хормони. Измерването на нивата на хормоните може да е от полза при определени индивиди.

Лекарите трябва да преценят наличието (или отсъствието) на симптоми на хормонална дисфункция като намалено либидо, преждевременна еякулация или лесна физическа умора, както и физикални находки като атрофия на тестисите или мускулите, преди извършването на хормонални изследвания.

Рискови фактори за ЕД включват: напреднала възраст, диабет, съдово заболяване, психични нарушения и вероятно хипогонадизъм. Броят на засегнатите от заболяването е около 152 милиона (данни за 1995) и със застаряването на населението се очаква тази цифра да нарасне до 322 милиона през 2025.

Настоящите стандарти са базирани на данни от 130 рандомизирани клинични проучвания за перорално приложение на PDE-5 инхибитори за лечение на ЕД при мъже >18 години.

Независимо от специфичната етиология на заболяването като диабет, депресия или рак на простатата, както и изходната тежест на заболяването, терапията с PDE-5 инхибитори е свързана със статистически значимо клинично подобрение.

Авторите са анализирали резултати от 72 проучвания със sildenafil, 27 – с vardenafil и 28 – с tadalafil. Честотата на успешен полов контакт е била съответно 69%, 68% и 69% в сравнение с плацебо.

Данните са били сходни и при мъже с хронични заболявания. Изводите показват, че при мъже с ЕД честотата на ниски нива на тестостерон е 12.5-35%, но все още не може да се установи дали хипогонадизмът или хиперпролактинемията са по-чести при тази група болни.

За sildenafil и vardenafil, подобрението в еректилната функция е било свързано с по-високи дозировки, което не се е отнасяло за tadalafil. По-високите дози PDE-5 инхибитори са водели и до по-висока честота на неблагоприятни странични ефекти. Ефектът от терапията със sildenafil може да се увеличи при комбиниране с физиотерапия, dihydroergotamine или cabergoline.

Наличните данни сочат добра толерантност към PDE-5 инхибиторите. Неблагоприятните странични действия са били в повечето случаи леки или умерени (главоболие, зачервяване, диспепсия, повръщане, световъртеж и болка в гърдите).

В някои постмаркетингови изследвания като неблагоприятен ефект се описва и приапизъм.

Наличните лекарствени форми на тестостерон включват перорални таблетки, инжекции, дермални пластири и кремове. Наличната информация за ефективността на хормоналната терапия при ЕД са недостатъчни, тъй като проучванията, които сравняват тестостерон с плацебо при мъже с хипогонадизъм и ЕД са малки и с ниска доказателствена стойност. (ИТ)

* ЕД е неспособност за постигане и поддържане на ерекция, достатъчна за осъществяване на полов контакт. Заболяването е най-често във възрастовата група 40-70 години.

** sildenafil е регистриран в България (www.bda.bg) с търговските имена Viagra, (на Pfizer) и Eroton (на Actavis)

tadalafil е регистриран в България с търговското име Cialis (на Eli Lilly)

vardenafil е регистриран в България с търговското име Levitra (на Bayer)

За допълнителна информация:

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 50 материала, свързани с диагнозата и лечението на еректилната дисфункция.

Използван източник:

1. Qaseem A., Snow V., Denberg T. et al. Hormonal testing and pharmacologic treatment of erectile dysfunction: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Int Med 2009; 151 (9) http://www.annals.org