Нов алгоритъм предсказва остеопоротични фрактури01/02/2010

Нов алгоритъм, наречен QFractureScores, може да се използва за прогнозиране на 10-годишния риск за остеопоротични фрактури и при двата пола и да подпомогне стратифицирането на високорисковите пациенти. Алгоритъмът бе публикуван в списание British Medical Journal (1), както и онлайн, където може да се използва автоматичен калкулатор за изчисляване на риска след попълване на въпросника (www.qfracture.org).

Създаването на новия въпросник за изчисляване на риска е базиран на данните от 357 лекарски практики в Англия и Уелс (участвали са над един милион мъже и жени на възраст от 15 до 85 години, при които за период от 15 години са регистрирани остеопоротичните фрактури на различни кости, както и фрактури с неостеопоротична генеза).

Остеопоротичните фрактури при жените са 24 350, а при мъжете – 7934. Фрактурите на шийката на бедрената кост са съответно – 9302 за жени и 5424 при мъже.

Значими фактори за повишен риск за фрактури при мъжете са: възраст, индекс на телесна маса (ИТМ, BMI), пушачески статус (непушачи, бивши пушачи, до 10 цигари дневно, умерени пушачи, над 20 цигари дневно), алкохолна употреба (<1 алкохолна единица/ден, 1-2 алкохолни единици, 3-6 единици, 6-9 и над 9 алкохолни единици/ден), ревматоиден артрит, сърдечносъдово заболяване (миокарден инфаркт, стенокардия, транзиторна исхемична атака), диабет тип 2, бронхиална астма, прием на трициклични антидепресанти или на кортикостероиди, хронично чернодробно заболяване, анамнеза за падания.

При жените, допълнителни рискови фактори са: приложение на хормонална заместителна терапия (ХЗТ), фамилна анамнеза за остеопороза/фрактура на шийката на бедрената кост, други ендокринни заболявания (тиреотоксикоза, хиперпаратиреоидизъм, синдром на Cushing), гастроинтестинална малабсорбция (болест на Crohn, улцерозен колит, целиакия, стеаторея) и наличие на менопаузални симптоми.

Въпросникът може да бъде прилаган от общопрактикуващите лекари за изчисляване на 10-годишния риск за остеопоротични фрактури при всеки пациент. За използването на метода не са необходими данни от лабораторни изследвания. (ОИ)

Използван източник:

1. Hippisley-Cox J., Coupland C. Predicting risk of osteoporotic fracture in men and women in England and Wales: prospective derivation and validation of QfractureScores. BMJ 2009; 339:b4229 http://www.bmj.com/cgi/content/full/339/nov19_1/b4229