Мъжете, страдащи от синдрома на неспокойните крака, са изложени на по-висок риск за еректилна дисфункция01/02/2010

Мъжете, страдащи от синдрoма на неспокойните крака (restless legs syndrome – RLS*), при които пристъпите са над 15 пъти месечно, имат два пъти по-висок риск за еректилна дисфункция (erectile dysfunction – ED), показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в списание Sleep (1).

“Получените данни не са изненадващи за нас, тъй като напълно подкрепят нашата хипотеза, според която двете нарушения са свързани с функцията на допамина и отклоненията в съня,” коментират изследователите.

Участниците са здравни работници на възраст между 40-75 години, включени в Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Те са попълвали специални въпросници на всеки две години от 1986. От 23 119 мъже (нито един не е бил с диагностициран диабет или артрит в началото на проекта), 4.1% са покривали критериите за RLS, като са имали пет или повече пристъпа за един месец.

Във всяка възрастова група, мъжете с RLS са имали по-често нарушения в еректилната функция. До 2004, 52.9% от участниците с RLS са имали ЕD, съпoставени с 40.3% от тези без RLS (OR, odds ratio, 1.47).

Колкото по-чести са били симптомите, толкова по-изразена е била ED. В сравнение с мъжете без RLS, тези с пристъпи на заболяването между пет и 14 пъти месечно са имали OR 1.22 за ED, докато при тези с пристъпи над 15 пъти месечно рискът за еректилни нарушения е нарастнал почти двойно – OR 1.93 (след включване в анализа на влиянието на фактора възраст).

След изключване на участниците с най-високо ниво на тревожност, OR за ED е бил 1.74 при мъжете с най-тежък RLS, OR 1.81 след изключване на пациентите с миокарден инфаркт и/или инсулт и OR 1.68 след изключване на тези с хипертония. Не е била наблюдавана промяна в нивото на риск след изключване на участниците с диабет, артрит и депресивни разстройства.

Съществуват няколко основни механизма, които могат да обяснят връзката между RLS и ЕD. Един от тях е вероятна хипофункция на допамин в ЦНС. От друга страна, настоящата терапия на RLS включва допаминови агонисти, а междинните данни показват, че подобен терапевтичен подход е ефективен и при ED, въпреки че са необхдими още проучвания в тази насока.

Друго вероятно обяснение за връзката между RLS и ЕD е сънната апнея или други нарушения на съня, които водят до отклонения в хормоналния и неврологичния статус на пациентите. Възможна е и генетична предиспозиция – мъжете с мутация, засягаща нормалното развитие на гръбначния мозък, са изложени на по-висок риск за RLS.

“Изключително важно е да установим дали RLS е клиничен маркер за развитие на ED,” твърдят от изследователския екип. Те допълват, че засега все още остава неизяснен въпрсът дали жените с RLS имат по-голяма вероятност за сексуални дисфункции. (КД)

* RLS е нарушение, което се изразява в появата на дизестезии на долните крайници (изтръпване, схващане, болка) по време на сън, които изчезват след раздвижването им. Симптомите се влошават в покой, проявяват се през нощта (между 22 и 4 часа сутринта), прогресират с времето. Продължителността на пристъпа може да надхвърли един час.

RLS се среща при 2.5-10% от европейците, честотата му нараства с възрастта и достига пик на 65 години, след което започва да намалява. В 50% при идиопатичен RLS се установява фамилност.

Лечението е симптоматично. При умерен до тежък RLS в страните на Европейския съюз е разрешен за терапия допаминовия агонист pramipexole (Mirapexin на Boehringer-Ingelheim). Meдикаментът е одобрен и за симптоматично лечение на болестта на Parkinson.

За допълнителна информация:

Синдромът на неспокойните крака е по-чест при пациенти с мигрена. МД, Май 2008 http://mbd.protos.bg

Бременността е рисков фактор за синдром на неспокойните крака. МД, Ноември 2004

Изпoлзван източник:

1. Gao X., O`Reilly E., Wang H. et al. Restless legs syndrome and erectile dysfunction. Sleep 2010; 33: 75-79 http://www.journalsleep.org