Lurasidone01/02/2010

Lurasidone, нов антагонист на серотонина и допамина (производител Dainippon Sumitomo Pharma), е ефективен за лечение на симптомите на шизофрения при по-малко нежелани странични метаболитни ефекти, включително наддаване на тегло, показаха резултатите от фаза 3 плацебо-контролирано проучване, представени по време на 48-ата годишна среща на American College of Neuropsychopharmacology (1).

Данните от PEARL (Program to Evaluate the Antipsychotic Response to Lurasidone) 2 посочиха също така, че новият „атипичен” антипсихотик има много добър профил на поносимост (преустановяването на терапията с него е сравнимо с плацебо – 40% спрямо 39%).

В изследването са участвали 473 пациенти от Европа, САЩ, Южна Америка и Азия (средна възраст 37.7 години; 78% мъже) с остра шизофрения. Болните са получавали за период от 6 седмици терапия с lurasidone (40 mg или 120 mg/ден), olanzapine (15 mg/ден) или плацебо.

Резултатите показват значимо подобрение на позитивните и негативните симптоми (оценени със скалата PANSS) при терапия с lurasidone (-25.7, р<0.001 и -23.6, р = 0.011 съответно за по-ниската и по-високата доза) в сравнение с плацебо (-16.0).

Повече пациенти в групите на lurasidone са постигнали подобрение на изходния общ PANSS скор с 30% или повече в сравнение с контролите (53% и 47% спрямо 38%).

Най-честите нежелани странични действия, свързани с приложението на lurasidone, са били акатизия, сънливост, седиране, паркинсонизъм, гадене и дистония.

Използван източник:

1. American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) 48th Annual Meeting: Abstract P-6. Presented December 8, 2009