Консумацията на кафе подобрява прогнозата при ОМИ?01/02/2010

Консумацията на кафе непосредствено преди хоспитализацията по повод на остър миокарден инфаркт (ОМИ) води до по-ниска смъртност след острия коронарен инцидент, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Heart Journal (1).

Ефектът на кафето при пациенти с коронарна болест на сърцето не е изследван, въпреки общоприетите твърдения, че приемът на по-големите количества води до увеличаване на артериалното налягане.

Целта на авторите на настоящото популационно базирано, случай-контрола проучване (SHEEP – Stockholm Heart Epidemiology Program) е да проследят честотата на сърдечносъдовите събития при 1369 хоспитализирани болни с потвърдена диагноза първи ОМИ. Приемът на кафе през предходната година е бил оценен чрез въпросник, като участниците са били проследени за период от три месеца след дехоспитализацията по повод на ОМИ.

Резултатите показват, че редовната консумация на кафе, сравнена с прием на по-малко от една чаша на ден, води до по-ниска смъртност след ОМИ и не е свързана с нарастване на хоспитализацията по повод на застойна сърдечна недостатъчност или мозъчен инсулт.

Най-нисък относителен риск за смърт след ОМИ е бил установен в подгрупата, консумирала от три до пет чаши кафе дневно (0.52 спрямо съответно 0.68 при прием на по-малко от една чаша и 0.89 при консумация на 7 чаши дневно). (ОИ)

Използван източник:

1. Mukamal K., Hallqvist J., Hammar N. et al. Coffee consumption and mortality after acute myocardial infarction: The Stockholm Heart Epidemiology Program. American Heart Journal 2009; 157(3): 495-501 http://www.ahjonline.com