Катетърна аблация на предсърдно мъждене при пациенти с диабет01/02/2010

Катетърната аблация (КА) на предсърдно мъждене при пациенти с диабет тип 2 води до по-големи ползи от антиаритмичната медикаментозна терапия, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Cardiovascular Electrophysiology (1).

КА намалява риска за нежелани странични действия на антиаритмичните лекарства, подобрява качеството на живот на пациентите и води до по-ниска честота на хоспитализации, смятат авторите на това изследване.

Диабетът често се среща в съчетание с предсърдно мъждене (ПМ). При болни с диабет тип 2 новопоявилото се ПМ може да доведе до нарастване на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност.

КА е доказан ефективен терапевтичен метод при предсърдно мъждене, рефрактерно на фармакологична терапия за контрол на ритъма. В досегашните проучвания по темата пациентите с ПМ и диабет тип 2 са малко, като аблацията при тези болни се свързва с висока честота на усложнения, предимно тромботични и хеморагични (2).

Целта на настоящото проучване е да оцени безопасността и ефикасността на катетърната аблация при пациенти с диабет тип 2 и рефрактерно на медикаментозна терапия ПМ.

В продължение на 21 месеца, 70 пациенти с диабет тип 2 и ПМ (пароксизмално – 29 души и персистиращо – 41) са разделени в две групи – прием на антиаритмичен медикамент или аблация на пулмоналните вени с последващ едногодишен период на проследяване.

Данните показват, че без рецидив на ПМ са били 42.9% от болните на консервативно лечение и 80% от подложените на единствена аблационна процедура (р=0.001).

КТ е била свързана единствено с повишена честота на хематоми на пункционното място. (ОИ)

Използвани източници:

1. Forleo G., Mantica M., De Luca L. et al. Catheter ablation of atrial fibrillation in patients with diabetes mellitus type 2: Results from a randomized study comparing pulmonary vein isolation versus antiarrhythmic drug therapy. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2009; 20: 22-28 www3.interscience.wiley.com/journal/121397584

2. Tang R., Dong J., Liu X. et al. CS: Safety and efficacy of catheter ablation of atrial fibrillation in patients with diabetes mellitus – A single center experience. J Interv Card Electrophysiol 2006; 17:41-46. http://www.springerlink.com/content/102939