Интравенозният имуноглобулин01/02/2010
Интравенозният имуноглобулин (IVIG) е неефективен при деца със стрептококов токсичен шоков синдром (TSS)* - не подобрява прогнозата, а само оскъпява лечението, показаха резултати от проучване, представени на Националната конференция на Американската академия по педиатрия (1). Aнализът е ретроспективен и в него са използвани данни за периода 2003-2007 година от 36 специализирани детски болници. В изследването са включени 192 деца със стрептококов TSS на средна възраст 8.2 години, 44% от които са били подложени на адювантна терапия с IVIG. Целта на изследователите е да определи връзката между употребата на IVIG и изхода от заболяването, продължителността на хоспитализация и общата цена на лечението. Резултати: - Няма разлика в смъртността между децата, при които е приложен IVIG (n=3; 4.5%), и контролите (n=3; 4.5%) - Средната продължителност на хоспитализацията е еднаква - 10 дни - Общата цена на лечението на всички 192 пациенти е $9 392 968 - При децата, при които е приложен IVIG, лечението се е оскъпило с приблизително $12 056 Стрептококовият TSS е тежка форма на синдрома, асоциирана с кожна инфекция със стрептококи от група A (Streptococcus pyogenes). Заболяването прогресира бързо и завършва летално в повече от 50% от случаите. Смъртността при децата с TSS (4.2%) е значително по-ниска, отколкото при възрастните с този синдром (30 до 70%). (ЗВ) * Tоксичният шоков синдром (TSS) е много рядко, но потенциално фатално заболяване, обусловено от бактериален токсин. Причинителите са Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes. Симптомите на TSS включват: фебрилитет, обрив, хиперемия на мукозите, шок и мултисистемни прояви - гастроинтестинални, мускулни, дихателни, хематологични, бъбречни и централномозъчни. Използван източник: 1. Shah S., Hall M., Srivastava R. et al. Intravenous immune globulin in children with sreptococcal toxic shock syndrome. American Academy of Pediatrics 2009 National Conference and Exhibition Abstract 5513 http://aap.confex.com