Генетична предпоставка за инсулт01/02/2010

Два интергенни еднонуклеотидни полиморфизми в хромозома 12р13 в гена NINJ2 се асоциират със значимо повишен риск за инсулт, показаха резултатите от геномно-базирано изследване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). В настоящият анализ, включващ четири големи проспективни, популационно-базирани кохорти – Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), Cardiovascular Health Study, Framingham Heart Study и Rotterdam […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.