Фармакогенетика на clopidogrel01/02/2010

Ефектът на CYP2C19 генотипа върху фармакокинетиката на активния метаболит на clopidogrel е оценен в седем проучвания, данните от които показват, че носителството на алел CYP2C19*1 отговаря на нормална активност на ензима, а алелите CYP2C19*2 и CYP2C19*3 – са свързани с намалена функция (1). Понижената активност на CYP2C19 намалява максималната концентрация на активния метаболит clopidogrel с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.