Diclofenac е свързан с тежко чернодробно увреждане01/02/2010

Терапията с всички лекарствени средства, съдържащи diclofenac sodium, (включително Voltaren Gel), може да предизвика чернодробна дисфункция, тежко чернодробно увреждане, необходимост от органна трансплантация или фатален изход, се казва в становища на FDA, Endo и Novartis (1, 2, 3).

Повечето случаи на медикаментозно индуцирана хепатотоксичност са съобщени през първия месец от лечението, но тя може да се развие и по-късно.

Diclofenac е нестероидно противовъзпалително средство, което се прилага за облекчаване на болката и възпалителния процес при ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и остеоартрит.

Заключението на регулаторния орган е базирано на данни от постмаркетингови проучвания, според които са наблюдавани случаи на тежки чернодробни реакции, включително чернодробна некроза, жълтеница, фулминантен хепатит със или без иктер и чернодробна недостатъчност. Някои от тези случаи са завършили фатално или се е наложило извършването на чернодробна трансплантация.

Лекарите трябва да преустановят терапията с diclofenac-съдържащи медикаменти, ако при пациентите се регистрират анормални или влошени чернодробни тестове, при развитие на симптоми на чернодробно заболяване или при системни реакции като еозинофилия, обриви, болки в корема, диария и потъмняване на урината.

Пациентите, които приемат тези медикаменти, трябва да се съветват за самонаблюдение за симптоми на хепатотоксичност, включително гадене, умора, летаргия, диария, сърбеж, жълтеница, болки в горния десен коремен квадрант и грипоподобни симптоми.

За намаляване на риска за хепатотоксичност се препоръчва използването на най-ниската ефективна доза за възможно най-краткия период на лечение.

Компаниите-производителки на медикамента (Endo и Novartis) препоръчват лекарите да измерват периодично нивата на трансаминазите при болни на продължителна терапия с diclofenac, тъй като тежките форми на хепатотоксичност могат да се развият и без продромални симптоми.

Засега не са ясни оптималните периоди за първоначално и последващо измерване на трансаминазите. Според резултати от клинични изпитвания, трансаминазите трябва да се изследват в рамките на 4-8 седмици след започване на терапията с diclofenac.

Нивата на трансаминазите са гранични или високи при около 15% от лекуваните с diclofenac пациенти, като за лабораторно мониториране на чернодробната функция се препоръчва аланин-аминотрансферазата (ALT).

Трябва да се има предвид, че клинично значимо повишения (над три пъти над горната граница на нормата) на аспартат-аминотрансферазата (AST) се среща само при 2% (от 5700 изследвани) по време на лечение с diclofenac.

Резултати от друго проучване показаха, че подобно повишение на ALT и/или AST се регистрира при 4% от болните, а значително повишение (над осем пъти над горната граница на нормата) – при 1%. Повишените нива на трансаминази са по-чести при болни лекувани за остеоартрит, в сравнение с тези с ревматоиден артрит. (ИТ)

Използвани източници:

1. Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) 1% – hepatic effects labeling changes http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm193047.htm

2. http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ UCM193101.pdf

3. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/022122s006lbl.pdf