Cialis e ефективно средство за лечение на еректилната дисфункция при диабет01/02/2010

Cialis (tadalafil), прилаган еднократно дневно, в доза 2.5 и 5 mg, има добра ефективност и поносимост за лечение на еректилна дисфункция при пациенти с диабет, показаха резултатите от рандомизирано, мултицентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване (1).

Изследването е проведено изцяло при мъжка популация (298 души) с диабет и еректилна дисфункция (ED), като болните са били рандомизирани за период от 12 седмици да взимат до поискване веднъж дневно tadalafil 2.5 или 5 mg, или плацебо.

Първичният критерий за оценка е била промяната в International Index of Erectile Function-Erectile Function (IIEF-EF). И в двете терапевтични групи е било постигнато значимо подобрение в пенетрацията и успешното осъществяване на полов контакт в сравнение с контролите на плацебо (р</=0.005).

Лечението с tadalafil е било с добра поносимост, като най-честите странични действия са били главоболие, болки в гърда и диспепсия.

Cialis представлява подходящо средство за лечение на ED на мъжка популация с диабет, като приемът на медикамента веднъж дневно и продължителността на неговото действие през цялото денонощие след това е свързано с удобство за пациентите.

Използван източник:

1. Hatzichristou D., Gambla M., Rubio-Aurioles E. et al. Efficacy of tadalifil once daily in men with diabetes and erectile dysfunction. Diabet Met 2008, 25 (2):138-146 http://www3.interscience.wiley.com/journal/119818374/grouphome/home.html