Cervarix осигурява дългосрочна протекция срещу HPV


md 01/02/2010

Cervarix* (адювантна HPV 16/18 ваксина) е с отлична дългосрочна ефективност, висока и продължителна имуногенност и благоприятен профил на безопасност, показаха резултати от проучване, публикувано в списание Lancet (1). Резултати от няколко изследвания доказаха, че приложението на Cervarix индуцира силен и продължителен антигенен отговор при добър профил на безопасност. Настоящето проучване e международно, дългосрочно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.