Cervarix осигурява дългосрочна протекция срещу HPV01/02/2010

Cervarix* (адювантна HPV 16/18 ваксина) е с отлична дългосрочна ефективност, висока и продължителна имуногенност и благоприятен профил на безопасност, показаха резултати от проучване, публикувано в списание Lancet (1).

Резултати от няколко изследвания доказаха, че приложението на Cervarix индуцира силен и продължителен антигенен отговор при добър профил на безопасност.

Настоящето проучване e международно, дългосрочно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и е започнато през 2003. Обхванати са 1113 жени на възраст 15-25 години, с нормален цервикален статус и без данни за инфекция с HPV 16/18 или някои от 14 други онкогенни HPV типове. Пациентките са били разделени в две групи: група с Cervarix (n=560) и контролна плацебо група (n=553). В проучване за проследяване на ефектите на ваксината са включени 776 жени: активна група (n=393) и контролна плацебо група (n=383).

На всеки шест месеца жените са изследвани с HPV ДНК-тест като е измерван титърът на антителата срещу HPV 16/18. Целта на анализа е да се оцени дългосрочната ефективност на ваксината за превенция на инцидентна инфекция с HPV 16, HPV 18 или двата типа вируси до 6.4 години след първата ваксинация.

Ефективността на ваксината е дефинирана като намаление на честотата на заболяването сред ваксинираните, в сравнение с групата, на която не е приложена ваксина.

Резултатите показват, че ефективността на Cervarix срещу инцидентна инфекция с HPV 16/18 е била 95.3%, а срещу персистираща – 100%. Ефективността срещу CIN 2+ e била 100% за лезии, свързани с HPV 16/18, и 71.9% за лезии, независими от HPV ДНК. Концентрацията на антитела (определена с метода ELISA) се е запазила повече от 12 пъти над естествения отговор към инфекцията (и за двата антигена).

Приложението на Cervarix е осигурило протекция и срещу HPV 31 и HPV 45 – два канцерогенни типа, които са отговорни за 10% от случаите на цервикален карцином.

Приложението на HPV ваксини при момичета, които още не са започнали да водят полов живот, е с най-голяма обществена полза, поради което тази възрастова група трябва да е в центъра на програмите за ваксиниране, е заключението на авторите. (ИТ)

* Cervarix на GSK (www.cervarix.bg) е регистрирана в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Sustained efficacy and immunogenicity of the human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine: analysis of a randomised placebo-controlled trial up to 6 – 4 years. The GlaxoSmithKline Vaccine HPV-007 Study Group DOI: 10.1016/S0140-6736(09)61567-1 http://www.thelancet.com