Бисфосфонат намалява риска за уролитиаза при постменопаузални жени с остеопороза01/02/2010

Приложението на аlendronate не само, че подобрява костната минерална плътност и остеопорозата, но също така може да намали и риска за образуването на калциево-фосфатни камъни при постменопаузалните жени с остеопороза, показаха резултатите от пилотно проучване, публикувано през септември в списание Urologia Internationalis (1).

Остеопорозата е свързана с патогенезата и риска за уролитиаза, която е по-често срещана при постменопаузалните жени в сравнение с жените в пременопауза.

Бисфосфонатите инхибират костната резорбция и поради това се използват за лечение на постменопаузална остеопороза.

Авторите на проучването са си поставили за цел да оценят способността на бисфосфоната аlendronate (ALN) да предпазва от формирането на калциеви камъни.

Участвали са 12 постменопаузални жени (63.8 +/-7.3 години) с калциеви камъни, които не са получавали до момента терапия с бисфосфонати. Изследването със спектрален анализ на химичния състав на камъните е показало: чисти калциево-фосфатни (CaP; n = 3), чисти калциево-оксалатни (CaOx; n = 3) и смесени (CaP + CaOx; n = 6).

При жените е била измерена костната минерална плътност (BMD) преди и след три месеца терапия с ALN (5 mg/ден).

В проби от 24-часова урина са били изчислени индексите на йонната активност на продукти на калциевия оксалат AP(CaOx) и калциевия фосфат AP(CaP).

Лечението с ALN е намалило значимо индекса AP(CaP) (от 1.53+/-1.37 до 0.89 +/- 0.81, p<0.05), но не е оказало влияние върху уринното съдържание на калций, оксалат, фосфат и AP(CaOx). BMD се е подобрила при 11 от 12-те жени. (ДЯ)

Използван източник:

1. Yasui T., Itoh Y., Okada A. et al. Alendronate reduces the excretion of risk factors for calcium phosphate stone formation in postmenopausal women with osteoporosis. Urol Int 2009, 83 (2): 226-229 http://www.karger.com/UIN