Бифокалните лещи намаляват прогресията на миопията при деца01/02/2010

Бифокалните лещи могат да водят до значителна регресия на миопията при деца в сравнение с монофокалните лещи, особено при случаите със значителна прогресия на нарушението в рефракцията през последните 24 месеца, показаха резултати от проучване, публикувани през януари в списание Archives of Ophthalmology (1).

Целта на настоящото проучване е да определи дали бифокалните или призматичните бифокални лещи могат да контролират миопията при деца с прогресия на заболяването, определяно с нарастване 0.5 диоптъра (D) в рамките на предходната година.

Рандомизирани са 135 деца (73 момичета и 62 момчета) с миопия най-малко 1.00 D на корекция с еднофокална леща (41 пациенти), +1.50 D бифокални лещи или +1.50 D бифокални призматични лещи с база назално, в сегмента за близко виждане.

Средната възраст на децата е 10.3 години, а средната зрителна острота -3.08 D. Миопичната прогресия е измерена през шест месеца за период от две години с авторефрактометър след циклоплегия и измерване на дължината на очната ябълка с ултразвуково изследване тип А.

Резултатите показват, че лещите с бифокален дизайн водят до по-значимо намаляване на прогресията на миопията – съответно със средно: -0.96 D в групата с бифокални лещи и -0.70 D в групата с призматични бифокални лещи в сравнение с -1.55 D при участниците с монофокални лещи.

Дължината на очната ябълка нараства средно с 0.62 mm, 0.41 mm и 0.41 mm съответно в групите с монофокална, бифокалната и бифокална призматична леща

Лечебният ефект на бифокалните (0.59 D) и призматичните бифокални (0.85 D) лещи е значимо по-добър (р<0.001) и води до по-малко удължаване на очната ябълка (-0.21 mm) в сравнение с еднофокалните лещи (р<0.001). (ОИ)

Използван източник:

1. Cheng D. Schmid K. Woo G. et al. Randomized trial of effect of bifocal and prismatic bifocal spectacles on myopic progression: Two-year results. Arch Ophthalmol 2010; 128: 12-19 http://www.archopht.ama-assn.org/cgi/content/full/128/1/12