Затлъстяването на майката води до риск за вродени сърдечни малформации01/12/2009

Майките с наднормено тегло и затлъстяване преди забременяване имат по-висок риск да родят деца с вродени сърдечни малформации (ВСМ) в сравнение с жените с нормално тегло, показаха резултатите от голямо случай-контрола проучване, публикувани в списание American Journal of Obstetrics & Gynecology (1).

ВСМ са най-често срещаните дефекти на плода, които са основна причина за заболяемост, смъртност и медицински разходи при новородените.

Значимото нарастване на броя на жените с наднормено тегло и затлъстяване в детеродна възраст представлява сериозен здравен проблем, тъй като при тях честотата на хроничните заболявания, стерилитета, менструалните нарушния, усложненията на бременността и малформациите на плода е сравнително висока.

Жените с наднормено тегло, планиращи бременност, трябва да постигнат здравословно тегло преди концепцията.

Целта на проучването National Birth Defects Prevention Study (NBDPS) е оценка на асоциацията между индекса на телесна маса (ИТМ) на жени преди забременяването им и честотата на ВСМ при техните деца, като са били сравнени новородени с ВСМ (n=6440) с 5673 контроли без вродени дефекти, проследени в периода 1997-2004.

Резултатите от анализа показват, че феталният риск за всички комбинирани ВСМ е съответно: при наднормено тегло на майката – 1.16, при умерена степен на затлъстяване – 1.15 и при тежка степен на затлъстяване – 1.31 пъти.

Най-честите ВМС, свързани с ИТМ на майките най-малко 25 kg/m2, са били: тетралогия на Fallot, обща аномалия на пулмоналното венозно връщане (total anomalous pulmonary venous return), пулмонална стеноза, септални дефекти и синдром на хипопластичното ляво сърце (hypoplastic left heart syndrome). (КП)

Използван източник:

1.Gilboa S., Correa A., Cleves M. et al. Association between prepregnancy body mass index and congenital heart defects. Am J Obstet Gynecol. Published online October 1, 2009 http://www.ajog.org