Венозен тромбемболизъм – рискови фактори и профилактика


md 01/12/2009

Рисковите фактори за венозен тромбемболизъм (ВТЕ) и подходящите фармакологични и механични методи за профилактика в хирургията, гинекологията, онкологията, ортопедията, вътрешната медицина, при бременност и при затлъстяване, са представени в обзорна статия, публикувана в списание Pharmacotherapy (1). Рискови фактори за ВТЕ – хирургични интервенции – травма – скорошна хоспитализация – злокачествено заболяване с или без провеждане […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.