Tadalafil е одобрен да се прилага за лечение на ПАХ01/12/2009

Tadalafil в доза 40 mg/ден има добър профил на ефективност, поносимост и безопасност при пациенти с пулмонална артериална хипертония (ПАХ), показаха резултатите от фаза 3 клиничното проучване PHIRST, представени по време на CHEST 2008 и публикувани он-лайн през 2009 в списание Circulation (1, 2).

Медикаментът представлява инхибитор на фосфодиестераза тип 5 (PDE5). Одобрен е за лечение на еректилна дисфункция (Cialis на Eli Lilly). Увеличава нивото на цикличния гуанозин монофосфат, който е финалния медиатор в каскадата за синтез на натриев окис (NO).

В проучването PHIRST (Pulmonary Arterial Hypertension Response to Tadalafil), пациенти с ПАХ са получавали четири различни дозировки (2.5, 10, 20 и 40 mg перорално еднократно дневно) от медикамента или плацебо за период от 16 седмици. Инхибиторът на PDE5 е бил прилаган самостоятелно или в комбинация с ендотелин-рецепторния антагонист – bosentan (53% от случаите).

Монотерапията с tadalafil 40 mg/ден e била свързана със значимо увеличение на 6-минутната дистанция при ходене (6MWD) с 41.1 m в сравнение с 9.2 m в групата на плацебо (p<0.001).

При взималите едновременно bosentan участници, увеличението е било съответно с 42.2 m при прием на tadalafil и с 2.9 m при контролите на плацебо.

Лечението с инхибитора на PDE5 (40 mg/ден) е забавило клиничното влошаване на пациентите в сравнение с плацебо. Освен това, приемът на tadalafil в посочената дозировка, е довел до увеличаване на сърдечния дебит с 0.6 l/min, понижаване на налягането в пулмоналните артерии с 4.3 mmHg и намаляване на пулмоналната съдова резистентност с 209 dyn.s/cm2 в сравнение с изходните показатели (р<0.05).

Най-честата лекарствена странична реакция е било главоболието (32% спрямо 15% в групата на плацебо).

Tadalafil в дозировка 40 mg (Adcirca на United Therapeutics) получи през май разрешение от FDA да се прилага за повишаване на физическия капацитет на пациенти с ПАХ клас 1 по СЗО. United Therapeutics придоби пазарните права за Adcirca от Eli Lilly през 2008. Той е вторият инхибитор на PDE5, одобрен за лечение на ПАХ, след sildenafil (Revatio на Pfizer) (3). (ДЯ)

Използвани източници:

1.CHEST 2008: American College of Chest Physiciens 74th Annual Scientific Assembly: Abstract AS2244

2.Galie N., Brundage B., Ghofrani H. et al. Tadalafil therapy for pulmonary arterial hypertension. Circulation 2009 http://circ.ahajournals.org

3. Archer S., Michelakis E. Phosphodiesterase type 5 inhibitors for pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med 2009; 361(19): 1864 – 1871 http://content.nejm.org