Редукцията на левокамерната хипертрофия зависи от понижаването на АН, а не от прилаганото средство


md 01/12/2009

Понижаването на артериалното налягане (АН) до препоръчваните в клиничните указания прицелни нива води до намаление на левокамерната хипертрофия при пациентите с резистентна артериална хипертония, независимо от вида на използваното антихипертензивно средство, показаха резултатите от проучването CLEVER*, които бяха представени на научната среща на Американската асоциация по хипертония** (1). Левокамерна хипертрофия (LVH) развиват около 30% от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.