PSA не е идеално средство за скрининг за рак на простатата01/12/2009
Простатно-специфичният антиген (PSA) не е идеално средство за скрининг за рак на простатата, според статия, публикувана в British Medical Journal (1). Тестът не може да даде отговор на редица ключови въпроси, включително дали редовното проследяване намалява смъртността от заболяването в дългосрочен план. Друг недостатък е невъзможността чрез PSA да се определи дали карциномът е индолентен или инвазивен. През следващите пет години се очаква да бъдат публикувани резултати от някои ключови проучвания, които ще дефинират по-ясно мястото на PSA в диагнозата на злокачествените заболявания на простатата. Според авторите, установяването на повишен PSA в повечето случаи насочва пациентите към диагностична биопсия и терапия, често пъти с несигурен ефект върху преживяемостта. По данни на American Urological Association (AUA), след масовото въвеждане на скрининг с PSA в средата на деветдесетте години, около един милион мъже са били „свръх” лекувани за рак на простатата. AUA все още залага на скрининга с PSA, за разлика от други организации (European Urological Association, US Preventive Services Task Force, Cancer Council Australia, National Health Committee New Zealand, Japanese Urological Association и Swedish Board of Health and Welfare), които не го препоръчват, поради недостатъчни данни за съотношението полза/риск. Наскоро AUA дори намали възрастта за начален скрининг с PSA на 40 години. Експертите са единодушни, че резултатите от скрининга с PSA не трябва да се интерпретират сами за себе си, а заедно с друга клинична информация като общо здравословно състояние, фамилна анамнеза, възраст, налични съпътстващи заболявания, степен на промяна на PSA във времето (скорост на PSA), както и физикалнен преглед. Наскоро публикувани данни от две големи проучвания за ефективността на скрининга с PSA - European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) и американското Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO), сочат липса на ефект върху смъртността от рак на простатата (в PLCO) и леко подобрение на този показател (в ERSPC). (ИТ) Използван източник: 1. Stark J., Mucci L., Rothman K. et al. Screening for prostate cancer remains controversial BMJ 2009; 339: b3601 www.bmj.com