Приложение на сlopidogrel при остри коронарни синдроми01/12/2009

Clopidogrel* е важна част от терапията на острите коронарни синдроми (ОКС) – NSTEMI, STEMI и PCI, тъй като намалява честотата на фатален изход, реинфаркт и неблагоприятни сърдечни събития (1). NSTEMI (Миокарден инфаркт без ST елевация). Резултатите от рандомизираното проучването CURE доказаха ефективността на clopidogrel при пациенти с NSTEMI. Обхванати са 12 562 болни (лекувани предимно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.