Повечето антибиотици нямат тератогенен ефект01/12/2009

Приемът на антибиотици по време на бременност, с изключение на сулфонамидите и нитрофураните, не води до голямо увеличение на вродените дефекти на плода, показаха резултатите на популационно-базирано, случай-контрола проучване, публикувани през ноември в списание Archives of Pediatric & Adolescent Medicine (1).

Антимикробните и антибактериалните средства са сред най-често използваните медикаменти по време на бременност поради факта, че лечението на инфекциите е от изключително значение както за майката, така и за плода.

Целта на изследването National Birth Defects Prevention Study (популационно-базирано, случай-контрола) е да оцени връзката между експозицията на антибактериални средства в ранните периоди на ембрионалното развитие (един месец преди забременяване и до края на първия триместър) и честотата на избрани вродени дефекти.

Включени са 13 155 жени, които са имали плод с поне един от над 30 сериозни вродени дефекти, и 4941 случайно избрани контроли.

Анализът на данните показва, че употребата на антибиотици е най-висока по време на третия месец на бременността. Няма разлика в приема на антимикробни средства поне един път през предшестващия концепцията месец до края на първия триместър на бременността при случаите със сериозни вродени дефекти (29.4%) и контролната група жени (29.7%).

Приложението на сулфонамиди е било асоциирано с по-висока честота на аненцефалия (3.4 пъти), синдром на хипопластичното ляво сърце (3.2), коарктация на аортата (2.7), атрезия на хоаните (8.0) и диафрагмална херния (2.4).

Приемът на нитрофураните – с анофталмия и микрофталмия (3.7 пъти), синдром на хипопластичното ляво сърце (4.2), предсърдни септални дефекти (1.9), хейлосхизис и палатосхизис (2.1).

Антибиотици като пеницилините, макролидите и цефалоспорините, въпреки честата им употреба при бременни жени, не са били свързани с много вродени дефекти – еритромицин (2 дефекта), пеницилини, цефалоспорини и хинолони – по един дефект.

„Определянето на причините за вродени малформации е проблематично, тъй като един дефект може да има няколко причини или множество привидно несвързани дефекти могат да бъдат причинени от един и същ фактор,” коментират авторите на изследването.

„Сулфонамиди и нитрофураните са свързани с повишена честота на редица вродени дефекти, което показва необходимост от допълнителен контрол при тяхната употреба при жени в детеродна възраст и бременни.” (КП)

Използван източник:

1. Crider k., Cleves M., Reefhuis J. et al. Antibacterial medication use during pregnancy and risk of birth defects. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163:978-985 http://archpedi.ama-assn.org