Орални контрацептиви и сърдечносъдов риск01/12/2009

Преди изписването на орални контрацептиви (ОК) при жените на и над 35 години е необходимо да се оцени сърдечносъдовият риск, включително наличието на артериална хипертония (АХ), други съдови заболявания, тютюнопушене и диабет, според статия, публикувана в списание Journal of the American College of Cardiology (1).

Авторите предлагат следните указания за приложение на ОК при жени с повишен сърдечносъдов риск:

– Артериална хипертония: при жени на възраст<35години и при здрави пушачки може да се започне приложение на ОК и неговият прием да се продължи, ако при проследяването се поддържат нормални стойности на артериалното налягане (АН). При лош контрол на АН, са показани ОК, съдържащи само прогестини, или нехормонални контрацептивни методи (вътрематочно устройство)

– Дислипидемия: при LDL-C>4.1 mmol/l или при съчетание на гореизброените сърдечни рискови фактори се прилагат алтернативни методи на контрацепция

– Диабет (тип 1 и 2) – ОК са удачни само при непушачки на възраст <35 години

– Тютютнопушене и възраст >35 години – да се използват нехормонални контрацептивни методи

– Затлъстяване – при индекс на телесна маса (BMI)>30kg/m2 – да се прилагат ОК, съдържащи само прогестини или вътрематочно устройство

– Възраст >35 години – при здрави непушачки ОК, съдържащи<50 mcg ethinyl estradiol имат добър профил на безопасност и могат да се прилагат до 50-55-годишна възраст или до настъпване на менопауза след оценка на съотношението риск/полза

В световен мащаб се отчита тенденция за все по-широко приложение на ОК. Новите поколения ОК са с намалено съдържание на естрогени.

Съвременните ОК не увеличават риска за миокарден инфаркт (МИ), но приемът им е свързан с повишена честота на венозен тромбемболизъм (ВТЕ), макар че това усложнение е изключително рядко при млади и здрави непушачки. (ЗВ)

Използван източник:

1. Shufelt C., Merz C. Contraceptive hormone use and cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2009; 53:221-231 http://content.onlinejacc.org