Новости за овариалния карцином01/12/2009

Cervarix – бивалентната рекомбинантна ваксина срещу човешки папиломен вирус (HPV) типове 16 и 18 на GlaxoSmithKline – получи одобрение от американската Агенция за храните и лекарствата (FDA) да се прилага при женска популация на възраст от 10 до 25 години.

Имунизацията с анти-HPV ваксината, заедно с годишните контролни прегледи и Pap (Papanicolau) цитонамазките, са методи за превенция на цервикалния карцином, който е втората водеща причина за смърт при жените.

Решението за одобрение на Cervarix се основава на данните от клинични проучвания при над 18 000 жени на възраст от 15 до 25 години, които показват, че ваксината има ефективност 93% за превенция на преканцерозните лезии (цервикална епителиална неоплазия стeпен =/>2 и adenocarcinoma in situ), свързани с HPV типове 16 и 18, които са отговорни за над 75% от рака на маточната шийка.

Ваксината е ефективна също така за превенция на 70% от преканцерозните лезии, независимо от HPV типовете, като допълнителен анализ е установил ефикасност срещу лезии, причинени от HPV тип 31 – третата най-честа причина за рак на маточната шийка.

Данните от отделни клинични проучвания са показали, че имунният отговор към ваксината е сравним в двете възрастови групи – момичета на 10-14 години и жени на 15-25 години.

Апликацията на ваксината се свързва с повишен риск за синкоп, поради което имунизираните трябва да бъдат наблюдавани през следващите 15 минути след инжектирането на всяка доза.

Не се препоръчва при бременни жени да се прилагат анти-HPV ваксини. Курсът на ваксиниране продължава шест месеца – жените трябва да бъдат предупреждавани за това, за да не планират бременност през този период.

OVA1 – новият кръвен тест на фирмите Vermillion и Quest Diagnostics – получи разрешение от FDA да се използва за диагностика на овариалния карцином при възрастни жени с тазови тумори, които се нуждаят от хирургична интервенция.

Лабораторният тест идентифицира пет протеина, които се променят при овариалния карцином, като резултатите показват вероятност за малигненост на тумора по десетобална скала.

Изследването има висока степен на чувствителност още преди провеждането на биопсия и освен това посочва необходимостта от включването на гинеколог-онколог в оперативния екип, тъй като това може да подобри прогнозата при пациентките.

OVA1 може да се използва в допълнение на останалите диагностични методи. Той не е показан да се използва за скрининг или за поставяне на окончателна диагноза овариален карцином. (ДЯ)