Новият грипен вирус А H1N1 засяга млади хора


md 01/12/2009

Животозастрашаващите инфекции с новия грипен вирус А H1N1 се наблюдават предимно при относително здрави преди това юноши и млади хора и могат да водят до смъртен изход поради остра дихателна недостатъчност, тежка и продължителна (рефрактерна) хипоксемия, шок и мултиорганна недостатъчност, показаха резултатите от две проспективни наблюдателни проучвания, публикувани през ноември в Journal of American Medical […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.