Новини от фармацевтичните компании01/12/2009
- GSK е на път да удари джакпот от $3 милиарда до края на годината, поради много високото търсене на Pandemrix – ваксина срещу свински грип. От август досега още 22 държави са направили заявки за допълнителни 149 милиона дози, с което общият брой поръчки за ваксината достигна 440 милиона. Приходите на компанията се увеличават и от продажбите на антивирусния Relenza (zanamivir), който се складира като резерв в случай на грипна пандемия. - Novartis се сдоби с нов клас антибиотик, след като придоби компанията Paratek Pharmaceuticals. PTK 0796 e аминометицилин с широк спектър срещу Gram положителни, Gram отрицателни микроорганизми, атипични и анаеробни щамове. Това ще е първият широкоспектърен антибиотик, който ще се прилага само веднъж дневно като интравенозна инфузия или перорална таблетна форма за лечение на резистентни към терапията бактерии като MRSA. Novartis разработва и PTZ601 (razupenem) – първият инжекционен широкоспектърен антибиотик от класа на карбапенемите, който е ефективен срещу MRSA. Междувременно Novartis придоби срещу $465 милиона от Vanda Pharmaceuticals правата за продажба в Северна Америка на Fanapt (iloperidone) – за лечение на шизофрения. - Abbott отбеляза нарастване с 36.5% ($1.48 милиарда) на нетните си печалби, което се дължи основно на продажбите на Humira (adalimumab). Медикаментът е одобрен за лечение на ревматоиден артрит, болест на Crohn и псориазис. Добре се представят и лекарствените средства за лечение на нарушения в липидната обмяна като TriCor (fenofibrate) и TriLipix (fenofibric acid). С увеличени продажби са Lupron (leuprolide) – за терапия на рак на простатата, както и Kaletra (lopinavir/ritonavir) – за лечение на HIV. - Roche е с нараснали продажби, което се дължи основно на антивирусния Tamiflu (oseltamivir), Avastin (bevacizumab) и MabThera/Rituxan (rituximab). Други водещи медикаменти на компанията са: Herceptin (trastuzumab), Tarceva (erlotinib), Xeloda (capecitabine), Lucentis (ranibizumab) и Pegasys (peginterferon alfa). - AstraZeneca и Pozen подадоха документи за регистрация в Европа на Vimovo (naproxen/esomenprazole) за терапия на остеоартрит, ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит при пациенти, които са с повишен риск за улцерации в резултат на приложение на НСПВС. - Eli Lilly увеличи приходите си от продажби със 7% (до $5.56 милиарда), което се дължи най-вече на доброто представяне на антидепресанта Cymbalta (duloxetine) (+10%) и на Alimta (pemetrexed) (+47%) - за лечение на белодробен карцином. Най-продаваният медикамент на компанията продължава да е Zyprexa (+3%). Намалени са приходите от химиотерапевтика Gemzar (gemcitabine), поради конкуренция от генерични аналози. - UCB възлага големи надежди на новите продукти Cimzia, Vimpat и Neupro, поради изтичане на патента на антиепилептичния Keppra (levetiracetam) в САЩ. В Европа Keppra отбелязва пореден двуцифрен годишен растеж, с което се превърна в един от най-печелившите медикаменти на компанията. С добри продажби са и антихистаминовите препарати Zyrtec (cetirizine) и Xyzal (levocetirizine). Регистрираният наскоро в Европа и САЩ Vimpat (lacosamine) непрекъснато увеличава пазарния си дял, като в някои страни той надминава успеха на Keppra в областта на антиепилептичната терапия. - Pfizer отбеляза през третото тримесечие нарастване на печалбата с 26% (до $2.89 милиарда), което се дължи основно на намалени разходи. Приходите от Lipitor (atorvastatin) са намалели с 9% в резултат на конкуренция от страна на други статини и най-вече на генерични аналози на произвеждания от Merck & Co Zocor (simvastatin). Генерични медикаменти са причина и за намалените продажби на Norvasc (amlodipine) и Camptosar (irinotecan). С увеличени продажби са Lyrica (pregabalin) – за лечение на епилепсия, фибромиалгия и невропатна болка, както и Sutent (sunitinib) – за терапия на рак на бъбреците. - Sanofi-Aventis закупи лиценза за PN2034 – първи перорален инсулинов сенситайзер от Wellstat Therapeutics срещу $350 милиона. С това френският фармацевтичен гигант увеличи портфолиото си от антидиабетни лекарствени средства. - BMS отбеляза увеличени продажби на Plavix (clopidogrel) и на антипсихотичния Abilify (aripiprazole). Общите продажби на компанията са се увеличили с 4% до $5.49 милиарда. Новите медикаменти на BMS също се представят добре. Увеличени са приходите от Sprycel (dasatanib) – за лечение на левкемия, Orencia (abatacept) – за ревматоиден артрит, и Onglyza (saxagliptin) – за терапия на диабет тип 2. - Onyx придоби Proteolix срещу $851 милиона, с което стана притежател на правата на carfilzomib – протеазомен инхибитор, който се прилага за терапия на болни с мултиплен миелом. За разлика от съществуващите протеазомни инхибитори, медикаментът има ниска невротоксичност. (ИТ)