Нощна неинвазивна вентилация при хиперкапнична ХОББ


md 01/12/2009

Нощната неинвазивна вентилация (NIV) при кислород-зависими пациенти със стабилна хиперкапнична форма на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) може да подобри тяхната преживяемост, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Thorax (1). Дългосрочната кислородотерапия (long-term oxygen therapy – LTOT), навлязла в лечението на болестта преди около 20 години, увеличава преживяемостта на болните. Независимо от това, тежките […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.