Намаленото желание за секс01/12/2009

Намаленото желание за секс е най-честият сексуален проблем при жените над 18 години, показаха резултатите от проучването PRESIDE* (1).

Една на всеки десет жени споделя, че изпитва някаква форма на тревожност, свързана с намалено желание за секс – медицинско състояние, което е дефинирано като нарушение с намалено сексуално желание (Hypoactive Sexual Desire Disorder – HSDD)**.

44.2% от жените в проучването PRESIDE заявяват, че имат някакъв вид сексуален проблем, като намаленото сексуално желание е най-често споменаваното (в 38.7% от случаите), следвано от ниска възбудимост (26.1%) и проблеми с оргазма (20.5%). 22.8% от всички изследвани жени заявяват, че изпитват лична тревога, свързана със секса.

* PRESIDE (Prevalence of Female Sexual Problems Associated with Distress and Determinants of Treatment Seeking) е крос-секционно, популационно-базирано изследване, в което са участвали над 31 000 жени в САЩ над 18 годишна възраст

**HSDD, според Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) на Американското психиатрично сдружение, представлява отслабване на сексуалния интерес или желание, липса на сексуални помисли, фантазии или отзивчивост, които причиняват забележимо психическо страдание или междуличностни проблеми, които не са предизвикани от някакво медицинско състояние или лекарство. HSDD е медицинско състояние, което не е диагностицирано.

Използван източник:

1. Shifren J., Monz B., Russo P. et al. Sexual рroblems and distress in United States women: prevalence and correlates. Obstet Gynecol 2008, 112(5): 970-978 http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx