МРИ на ЦНС – средство на избор при деца с новодиагно-стицирана епилепсия01/12/2009

Магнитно-резонансното изследване (МРИ) на ЦНС е златен стандарт в диагностиката на деца с наскоро установена епилепсия, според новите указания на International League Against Epilepsy (ILAE, http://www.ilae-epilepsy.org) Subcommittee for Pediatric Neuroimaging, публикувани в списание Epilepsia (1).

Според препоръките на експертите, МРИ е средство на избор при пациенти с епилепсия в ранна детска възраст поради „отличната си резолюция и възможността за точна характеристика на патологичния процес.”

„Ако има налична техника, при всички деца на възраст под две години с новодиагностицирана епилепсия, трябва да бъде проведено МРИ на ЦНС,” коментира д-р William D. Gaillard от Children’s National Medical Center във Вешингтон.

МРИ на ЦНС е показано при деца с:

– Данни за активиране на определена зона в ЦНС (с изключение на типичната доброкачествена идиопатична парциална епилепсия)

– Наличие на патологични отклонения в неврологичния статус, както и анамнеза за изоставане в невропсихичното развитие или регрес в развитието

– Възраст под две години (с изключение на анамнеза за прости фебрилни гърчове)

– Характеристики на симптоматична генерализирана епилепсия

– Рефрактерна епилепсия, нарастване на честотата на пристъпите, промяна в клиничната изява на пристъпите или поява на регрес в невропсихичното развитие

– Новодиагностицирана епилепсия в условия на спешност (епилептичен статус, данни за повишено интракраниално налягане)

От друга страна, МРИ на ЦНС не се препоръчва при деца с абсансна епилепсия, ювенилна миоклонична епилепсия или доброкачествена детска епилепсия с центротемпорални спайкове.

В момента ILAE разработва нови указания за прилагането на образни техники при деца с рефрактерна епилепсия. (КД)

Използван източник:

1. Gaillard W., Chiron C., Cross H. et al. Guidelines for imaging infants and children with recent-onset epilepsy. Epilepsia 2009; 50: 2147-2153 http://www3.interscience.wiley.com