Имобилизацията01/12/2009

Имобилизацията по време на продължително пътуване с автомобил, самолет, влак или друго превозно средство води до трикратно увеличен риск за развитието на венозен тромбемболизъм (ВТЕ), показаха резултатите от мета-анализ на изследователи от Harvard University в САЩ, публикуван в списание Annals of Internal Medicine (1).

Опасността за развитието на ВТЕ се увеличава с 18% при всяко пътуване с продължителност над два часа (р=0.01) и с 26% при летене (р=0.005).

Авторите са анализирали 14 проучвания, обхванали над 4000 участници със свързан с пътуване ВТЕ. На особено висок риск за ВТЕ при обездвижване са изложени бременните, жените, приемащи перорални контрацептивни средства, и хората със затлъстяване.

Абсолютният риск за ВТЕ е един случай на 4600 пътувания със самолет. Профилактичните мерки включват прием на течности и раздвижване поне веднъж на всеки два часа.

Използван източник:

1. Chandra D. et al. Travel and risk for venous thromboembolism. Ann Intern Med 2009; 151(3): 180-190 http://www.annals.org/content/151/3/180.full