Herpes zoster увеличава риска за инсулт с 30%01/12/2009

Инфекцията с VZV (varicella zoster virus) увеличава риска за инсулт, както исхемичен, така и хеморагичен с 30%, показаха резултатите от ново епидемиологично проучване, публикувани през ноември в списание Stroke (1).

Авторите подчертават, че вероятността за инсулт нараства четирикратно, ако инфекцията засяга очите (herpes zoster ophthalmicus). Това е първото изследване, което проследява честотата на мозъчните съдови увреждания при инфекция с VZV.

След 1970 се натрупват доказателства за връзката между съдовото увреждане, причинено от VZV, и инсулта, като е установено, че VZV е единственият вирус, който може да се възпроизвежда в мозъчните съдове. Предполага се, че разпространението се осъществява по нервните влакна към съдовете, където се отключват възпалителни механизми и се индуцират тромботични промени.

VZV васкулитът засяга както малките, така и големите съдове. Увреждането на големите артерии води до развитие на инсулт, докато патологичните промени в малките съдове се изразяват в неспецифични симптоми като главоболие, гърчове, нарушения в съзнанието и паметта.

В настоящото проучване са използвани данни от Taiwan National Health Research Institute. Идентифицирани са 7760 пациенти, които са били лекувани с антивирусна терапия по повод на herpes zoster инфекция в периода 1997-2001. Включени са 23 280 здрави индивиди, които са служили като контроли.

При едногодишното проследяване на участниците са регистрирани 439 инсулта – 133 при болните, прекарали herpes zoster инфекция (1.71%), и 306 при контролите (1.31%). Анализът показва, че рискът за инсулт след herpes zoster инфекция нараства с 31%, като вероятността се увеличава над четири пъти в случаите с herpes zoster ophthalmicus.

Рискът за инсулт е бил висок, независимо от вида на инсулта (исхемичен или хеморагичен) или от пола, но се установява само при пациенти на възраст над 45 години.

Възможният механизъм за наблюдаваното усложнение е директна инвазия на вируса в мозъчните съдове.

„Данните от предишни проучвания доказват, че VZV може да се възпроизвежда в съдовете и да индуцира възпалителни промени,“ смятат авторите на проучването. „Васкулитът води до тромбоза или руптура на засегнатите съдове, чиято клинична изява се явяват исхемичният или хеморагичен инсулт“.

В допълнение, фактори като постхерпесна невралгия, съпътстващо системно заболяване или атеросклероза, могат също да допринесат за развитие на инсулта. (КД)

За допълнителна информация:

Нови препоръки за профилактика на херпес зостер вирусната инфекция. МД, юни 2008 http://mbd.protos.bg

Използван източник:

1. Kang H., Ho J., Chen Y. et al. Increased risk of stroke after a herpes zoster attack: A population-based follow-up study. Stroke 2009; 40: 3443-3448 http://stroke.ahajournals.org