Gadolinium и риск за системна нефрогенна фиброза01/12/2009

Контрастното вещество gadolinium води до дозо-зависимо повишаване на риска за развитието на нефрогенна системна фиброза (nephrogenic systemic fibrosis – NSF) при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (1).

Нефрогенната фиброзна дерматопатия, каквото е другото наименование на NSF, е придобито системно нарушение с изразени кожни промени, появяващи се при болни с нарушена бъбречна функция. Клиничните белези включват зачервени или тъмни петна по кожата, нерядко папули или плаки.

Кожата може да груба, като портокалова кора, а оплакванията най-често са сърбеж и парене с остри болки в местата на лезиите (предимно в областите на бедрата и глезените, както и в зоните около китките, без засягане на лицето).

NFS засяга кожата, скелетната мускулатура и вътрешните органи (миокард, бели дробове, перикард и плевра). Кожната биопсия показва пролиферация на вретеновидни и удължени фибробласти и задебеляване на колагенните снопове. По-голямата част от тези вретеновидни структури съдържат CD34 клетки и проколаген.

Етиологията на заболяването остава неясна, но пациентите, които развиват това състояние, са с остра или хронична бъбречна недостатъчност, независимо от етиологията на бъбречното увреждане (няма описани случаи на NFS при пациенти с нормална бъбречна функция).

Целта на проучването е да изследва наличието на причинно-следствената връзка между експозицията на gadolinium (при провеждане на магнитно резонансно изследване) и развитието на нефрогенна системна фиброза при 849 пациенти на хронична диализа за период от пет години. При 265 от тях е бил използван gadolinium при образно изследване.

Допълнително са били наблюдавани 592 пациенти в стадий 3 и 4 на хронично бъбречно заболяване.

Резултатите показват, че четирима от пациентите на хронична диализа, при които е използван gadolinium при образно изследване, са развили NFS (1.5% от цялата кохорта), докато при болните, при които не е прилагано контрастното вещество, няма регистриран такъв случай.

При еднократна експозиция на веществото относителният риск за развитието на NFS е 6.7 пъти, като достига 44.5 пъти при многократното му приложение.

Използването на gadolinium при пациенти в стадий 3 и 4 на хронично бъбречно заболяване не е било свързано с повишен риск за нефрогенна системна фиброза.

Системен обзор и мета-анализ на данните от седем проучвания показва силна зависимост между използването на gadolinium-съдържащи контрастни средства и развитието на нефрогенна фиброза при пациенти с напреднало бъбречно увреждане – 26.7 пъти по-висок относителен риск (2).

Базираните на гадолиний пет контрастни средства като Magnevist (gadopentetate dimeglumine), MultiHance (gadobenate dimeglumine),Omniscan (gadodiamide), OptiMARK (gadoversetamide) и ProHance (gadoteridol) не трябва да се прилагат при пациенти с остра или хронична бъбречна недостатъчност (скорост на гломерулна филтрация <30 ml/min/1.73 m2), ренална дисфункция поради хепато-ренален синдром или периоперативно при случаи с хепатална трансплантация.

Това предупреждение, заградено в черна рамка, бе включено в тяхната лекарствена инструкция (3, 4) по повод на наблюдаваните случаи на нефрогенна системна фиброза след въвеждането на тези контрастни средства.

Нефрогенна системна фиброза развиват есклузивно пациентите с бъбречна недостатъчност при експозиция на гадолиний (5).

Съдържащите гадолиний контрастни вещества не трябва да се прилагат в по-високи от препоръчваните дозировки.

Трябва да има достатъчен интервал от време за елиминиране на контраста преди повторното му въвеждане.

При пациенти с бъбречна дисфункция (установена с контролни изследвания) да се предпочитат други диагностични методи вместо МРИ с гадолиний-съдържащи контрастни средства. (ОИ)

За допълнителна информация: Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Внимателно приложение на гандолиний-съдържащи контрастни вещества. MD май, 2007

Лекарствено упътване на gadolinium-съдържащи контрастни вещества. MD декември, 2007

Използвани източници:

1. Othersen J., Maize J., Woolson R. et al. Nephrogenic systemic fibrosis after exposure to gadolinium in patients with renal failure. Nephrology Dialysis Transplantation 2007; 22: 3179-3185 http://www.ndt.oxfordjournals.org

2. Agarwal R., Steven M. Brunelli S., Williams K. et al. Gadolinium-based contrast agents and nephrogenic systemic fibrosis: a systematic review and meta-analysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2009 24 (3): 856-863

3. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugSafetyNewsletter/ucm142889.htm

4. http://www.ismrm.org/special/10_Warning.pdf

5. Kribben A., Witzke O., Hillen U. et al. Nephtogenic systemic fibrosis.Pathogenesis, diagnosis, and therapy. J Am Coll Cardiol, 2009; 53:1621-1628 http://content.onlinejacc.org