ELISpot е точен и бърз метод за откриване на активна туберкулозна инфекция


md 01/12/2009

Имунологичният тест ELISpot може да открива специфични за Mycobacterium tuberculosis (МТВ) IFN-gamma продуциращи Т-лимфоцити в бронхоалвеоларен лаваж, което позволява бърза и точна диагностика на активна нелекувана туберкулозна инфекция, показаха резултатите от европейското многоцентрово проспективно проучване Tuberculosis Network European Trialsgroup Study, публикувани през октомври в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1). ELISpot е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.