Eкстракорпорална мембранна оксигенация01/12/2009

Резултати от проучването ANZ ECMO**:

Екип от Австралия и Нова Зеландия е анализирал данните от 68 пациенти с грип А H1N1 инфекция, развили респираторен дистрес синдром, който е наложил прилагането на екстракорпорална мембранна оксигенация (ЕСМО).

- Средна възраст 34 години, от които трима на възраст под 15 години

- Предразполагащи фактори: затлъстяване (BMI >30) (n=34), астма (19), диабет (10), бременност (10)

- Вторични бактериални инфекции: при 28% от болните - най-често S. pneumoniae и S. aureus

- Тежест на инфекцията: PO2 56 mm Hg, PEEP (positive end respiratory pressure) 18 cm H2O, pH 7.2, FiO2 1.0, PCO2 69 mm Hg

- Усложнения при 62%: инфекции на дихателните пътища, бактериемия (20%)

- Средна продължителност на: апаратна вентилация - 25 дни, болничен престой - 37 дни, престой в интензивно отделение – 27 дни, ЕСМО – 10 дни

- Изход от заболяването: смъртност 21%, в резултат на: дихателна недостатъчност - 4, кръвоизливи - 4, вътремозъчни кръвоизливи - 6, коинфекция - 1

Използваемостта на ЕСМО за 2009 е 2.6 случая спрямо 0.15 случая на 1 милион население за сезонния грип през 2008.

Прогноза въз основа на тези данни: за грипния сезон 2009-2010 на територията на САЩ и Европа между 800 до 1300 болни ще изискват ЕСМО.