Dabigatran е по-добър от warfarin за превенция на инсулта при предсърдно мъждене01/12/2009

Dabigatran etexilate (Pradaxa на Boehringer Ingelheim), прилаган в по-ниска доза (110 mg), не отстъпва, a в по-висока доза (150 mg) превъзхожда warfarin за превенция на инсулта и системния емболизъм при пациенти с предсърдно мъждене, дори и при случаите с оптимален контрол на нивата на INR* (2.0-3.0), показа нов post hoc анализ на резултатите от проучването RE-LY.

В изследването RE-LY (Randomized Evaluation of Long-term anticoagulant therapY) бяха сравнени директно профилите на ефективност и безопасност на dabigatran и warfarin при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ). В това проучване не са участвали болни с креатининов клирънс <30 ml/min.

Данните от новия анализ бяха представени през ноември на тазгодишните научни сесии на American Heart Association (AHA), а оригиналните резултати от проучването RE-LY – по време на тазгодишния конгрес на European Society of Cardiology (ESC) и публикувани в New England Journal of Medicine (Connolly S., et al. N Engl J Med 2009; 361:1139–1151).

„Dabigatran предлага по-големи ползи от warfarin (по-ниска честота на инсулт, интракраниална хеморагия и масивно кървене), независимо от степента на контрол на INR”, коментира д-р Lars Wallentin от Karolinska Institute в Стокхолм.

Резултатите показват значимо намаление на честотата на интракраниалните хеморагии със 70% и 60% при прилагане на dabigatran в дози 110 mg и 150 mg в сравнение с warfarin, като тези благоприятни резултати са наблюдавани независимо от контрола на INR.

Честотата на масивно кървене е понижена с 20% при прием на доза 110 mg, като няма разлика при прием на доза 150 mg в сравнение с warfarin, независимо от контрола на INR, въпреки че при случаите с по-лош контрол на INR е наблюдавана тенденция към по-ниска честота на кървене.

Лечението с dabigatran води до по-ниска честота на интракраниална хеморагия на фона на осигуряваната от него равностойна или по-добра защита от исхемичен инсулт.

Дори и при оптимален контрол на INR, dabigatran изглежда по-добър избор от warfarin поради намалената честотата на интракраниална хеморагия.

При случаите, при които e невъзможно да се поддържа оптимален контрол на INR с warfarin, може да се очаква, че преминаването на терапия с dabigatran ще има още по-благоприятно влияние.

Приемът на пероралния антикоагулант dabigatran не се нуждае от мониториране на INR, за разлика от warfarin.

Dabigatran в доза 110 mg води до по-малко кървене от warfarin, а в доза 150 mg – до значимо по-малко инсулти, без да увеличава честотата на масивно кървене, е основният извод от проучването RE-LY.

*INR = international normalized ratio

За допълнителна информация: Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Резултати от проучването RE-LY: Dabigatran намалява значимо риска за мозъчен инсулт и системен емболизъм при пациенти с предсърдно мъждене. Кардио D 2009, бр. 2

Dabigatran превъзхожда warfarin за профилактика на инсулт и системен емболизъм при предсърдно мъждене. МD 2009, бр. 7/ноември