Бременност и сърце


md 01/12/2009

Тъй като бременността е свързана с рязка промяна в кардиоваскуларния статус, редица патологични изменения при нея трябва стриктно да се проследяват, с цел избор на най-удачна терапия, според обзорна статия, публикувана в списание Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care and Pain (1). По-голямата част от бременните жени с летален изход в отделенията по интензивна терапия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.