Биомаркер за неинвазивна диагностика на остро бъбречно увреждане01/12/2009

Гелатиназа-асоциираният неутрофилен липокалин (neutrophil gelatinase–associated lipocalin – NGAL) е нов лабораторен показател за ранна неинвазивна диагностика на остро бъбречно увреждане при пациентите в отделенията за интензивни грижи, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of the American Society of Nephrology (1). При случаите, развили остро бъбречно увреждане, е било установено над трикратно повишаване на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.