Бета-блокерът propranolol е ефективен при лечение на хемангиоми в кърмаческа възраст01/12/2009

Неселективният бета-блокер propranolol ефективно контролира растежа на големите по размери хемангиоми в кърмаческа възраст, показаха резултатите от мaлко проучване на д-р Alain Taieb и сътр. от Children’s Hospital, Bordeaux, Франция, публикувани през септември в списание Pediatrics (1).

Медикаментът потиска растежа и интензивността на оцветяването на хемангиомите, като ефектът е особено добре изявен при пациенти с диспнея и нарушения в хемодинамиката.

Кортикостероидите са терапия на първи избор при наличие на хемангиоми в кърмаческа възраст, като в рефрактерните случаи се прилагат interferon или vincristine. Приложението им, обаче, е свързано с висока честота на нежелани действия.

Екипът на д-р Taieb е лекувал 32 кърмачета (средна възраст 4.2 месеца, 21 момичета) с хемангиоми с propranolol, приложен в начална доза 2-3 mg/kg дневно, разделен в два или три приема. Преди започване на терапията при децата са проведени електрокардиография (ЕКГ) и ехокардиограия (ЕхоКГ). През първите шест часа от началото на лечението при всеки пациент са проследени пулсът и артериалното налягане.

При липса на нежелани реакции терапията е продължена в домашни условия. Кърмачетата са проследени на всеки 10 дни в началото, след което един път месечно. Два месеца по-късно е проведено ултразвуково (УЗ) изследване.

В случаите с наличие на разязвявания, възстановяването на тъканта е настъпило за по-малко от два месеца. В преобладаващата част от случаите, клиничното и УЗ изследване са доказали обратно развитие на хемангиома в рамките на два месеца от началото на терапията. При по-голяма част от децата лечението с кортикостероиди е било преустановено още през първивте няколко седмици.

Средната продължителност на лечението с propranolol е била 6.1 месеца. При някои от децата са били наблюдавани рецидиви, но те са били леки и бързо са се повлияли от повторното лечение с propranolol. Само един от пациентите е преустановил терапията поради поява на бронхоспазъм.

„Ако получените от нас резултатите се потвърдят в по-големи, сравнителни проучвания, то propranolol може да се наложи като лечение на първи избор при кърмачета с хемангиоми”, заключават авторите. (КД)

Използван източник:

1. Sans V., de la Roque E., Berge J. et al. Propranolol for severe infantile hemangiomas: Follow-Up report.

Pediatrics 2009; 124:e1-e9 http://pediatrics.aappublications.org