Аspirin и dipyridamole при AV графт за хемодиализа01/12/2009

Лечението с dipyridamole и Aspirin намалява риска за стеноза и удължава живота на новосъздадените артериовенозни (AV) графтове за хемодиализа, показаха резултати от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Стенозата на AV графтовете може да доведе до тромбоза, което е водещата причина за усложнения при пациентите на хемодиализа. Интервенциите за реконструкция на проходимостта на графта е възможна, но оскъпява лечението.

Въпреки че няма доказана фармакологична терапия, авторите са предположили, че dipyridamole може да забавя процеса на стеноза на AV графтовете поради своята съдова антипролиферативна активност.

За да проверят достоверността на тази хипотеза, те са провели рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при 649 пациенти, преминали на хемодиализа. При 321 от тях е било назначено лечение с dipyridamole с удължено освобождаване (200 mg) и Aspirin (25 mg) двукратно дневно, а 321 болни са били контроли на плацебо. Активната фаза на изследването е продължила 4.5 години, след което участниците са били наблюдавани за допълнителен период от шест месеца.

Антитромбоцитната терапия е удължила значимо времето на проходимост на графта с 18% (първична крайна точка на проследяване). В тази група са възникнали с 5% по-малко стенози (съответно при 23% спрямо 28% от контролите).

Не е имало значима разлика между двете групи в леталитета или дисфункцията на графта, или в сериозните странични реакции (включително кървене).

Лечението с dipyridamole плюс Аspirin има значима, но умерена ефективност за намаляване на риска за стеноза и за удължаване на времето за поддържане на проходимостта на новопоставените графтове за хемодиализа, е основният извод.

При имплантирането на AV графтове се развива хиперплазия на венозната интима в съседство с анастомозата, което повишава риска за тромбоза. Венозната интимална хиперплазия прогресира по-бързо отколкото артериалната хиперплазия при аортокоронарните бай-пас графтове. (ОИ)

Използван източник:

1. Dixon B., Beck G., Vazquez M. et al. Effect of dipyridamole plus Aspirin on hemodialysis graft patency. NEJM 2009; 360: 2191 – 201. http://www.nejm.content.org