$825 милиарда за медикаменти през 201001/12/2009

$825 милиарда ще достигне световния фармацевтичен пазар през 2010, според прогнози на консултантската компания IMS Health (www.imshealth.com).

Въпреки продължаващата световна икономическа криза, продажбите на лекарства ще нараснат с 4-6%, което ще се дължи основно на увеличение на пазара в САЩ. До 2013 се очаква стабилен растеж на лекарствения пазар с 4-7% годишно до $975 милиарда.

С най-бърз растеж са седем страни (Бразилия, Китай, Индия, Мексико, Русия, Южна Корея и Турция), за които се очаква нарастване от 12-14% (за 2010) и 13-16% (за следващите пет години). Рекордьор е Китай, за който прогнозите сочат увеличение с над 20%.

Основен задържащ фактор за глобалния фармацевтичен пазар в средносрочен план е загубата на патентна защита. През следващите пет години медикаменти, които в момента генерират годишни продажби за $137 милиарда (като Lipitor, Plavix и Seretide), ще бъдат конкурирани от генерични аналози.

Друга причина е натискът за намаление на цените на лекарствата с цел покриване на изискванията за реимбурсиране от здравните фондове.

Фактори, които ще окажат влияние върху световния фармацевтичен пазар е провеждането на здравна реформа в САЩ, степента на разпространение на пандемията с H1N1 и развитието (отзвучаването?) на глобалната икономическа криза. (ИТ)