Здравеопазването в България – европейски аутсайдер за 2009!


md 01/11/2009

България заема последно място по качество на здравните грижи, според публикувания през септември European Health Consumer Index (EHCI), изготвен с подкрепата на Европейската комисия (1). Индексът класира здравеопазването в 33 европейски държави (включени са и страни извън ЕС) по 38 показателя, групирани в шест ключови области: права и достъп до информация на пациентите, електронно здравеопазване, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.