Затлъстяването е рисков фактор за тежко протичане на инфекцията с H1N101/11/2009

Хората със затлъстяване, но без съпътстващи заболявания, са изложени на повишен риск за развитие на тежки усложнения при протичането на грипната инфекция, причинена от новия H1N1 щам, според съобщение на д-р Lena Napolitano и сътр. от Мichigan Medical Center, публикувано в списание Morbidity and Mortality Weekly Report (1).

Изследователите описват 10 болни, приети в Интензивно отделение с изразена дихателна недостатъчност в резултат на H1N1 грипна инфекция, наложила провеждането на апаратна вентилация. От посочените пациенти, девет са били със затлъстяване (индекс на телесна маса, ИТМ>30 kg/m2), включващи седем с тежко затлъстяване (ИТМ>40).

Рентгенографията на белите дробове потвърждава наличието на двустранна мултилобарна пневмония при всички болни. Компютърната томография визуализира белодробен емболизъм при пет от пациентите. Общо шест са развили и бъбречна недостатъчност. Трима са починали в резултат на мултиорганна недостатъчност (двамата от тях с екстремно затлъстяване).

Важно е да се отбележи, че белодробният емболизъм и бъбречната недостатъчност не са наблюдавани като типични усложнения при протичането на сезонния грип. От друга страна, новият щам H1N1 има характеристики, които го отличават от вирусите на сезонния грип – разпространява се в летните месеци, засяга деца и по-младото население.

Подобно на инфекцията, причинена от щама на птичия грип (H5N1), и при свинския грип, пациентите се възстановяват, ако са били лекувани с oseltamivir (Tamiflu, Roche) за по-продължителен период от време (над пет дни). Все още предстои да бъде изяснено дали прилагането на по-високи дози от препоръчителните е по-ефективно при тежките случаи на H1N1 инфекцията.

„Бъдещи изследвания ще установят дали затлъстяването е независим рисков фактор за развитие на тежки усложнения при грипната инфекция, причинена от новия H1N1 щам. До момента, обезитетът не е бил идентифициран като предпоставка за по-тежко протичане на сезонния грип,” коментират авторите в заключение. (КД)

Използван източник:

1. Intensive care patients with severe novel influenza A (H1N1) virus infection – Michigan, June 2009. MMWR 2009; 58 http://www.cdc.gov.mmwr