Витамин Д и калций намаляват смъртността при хора в напреднала възраст01/11/2009

Витамин Д и калцият намаляват смъртността при хора в напреднала възраст, като благоприятният ефект не е непременно свързан с понижен риск за фрактура на бедрената кост, показаха резултатите от проучване на д-р Bo Abrahamsen и сътр. от Gentofte Hospital, University of Southern Denmark, представени през септември на годишната среща на American Society for Bone and Mineral Research (1).

Проектът Women’s Health Study (WHI) е най-значимото проучване до момента, което доказва ползата от витамин Д и калцият за понижаване на смъртността при жени в постменопаузалния период.

Според екипа на д-р Abrahamsen, най-логичното обяснение за ефекта на витамин Д и калцият върху смъртността е чрез намаляване на честотата на фрактурите на бедрената кост и свързаните с тях усложнения.

От друга страна е известно, че „приемът на витамин Д и калций профилактират в незначителна степен фрактурите на бедрената кост, които са причина за летален изход при 20% от жените и 30% при мъжете в рамките на една година от събитието”.

„Нашите резултати показват, обаче, че заместителната терапия намалява смъртността дори и при пациенти с подобни фрактури,” коментират авторите.

Използвани са данните на болни с фрактури, включени в пет големи рандомизирани европейски изследвания. Обхванати са общо 28 710 участници на средна възраст 77.7 години. Регистрирани са 3283 смъртни случая за период от 36 месеца.

Анализите показват, че комбинираната терапия с витамни Д и калций значимо намалява смъртността в тази възрастова група (hazard ratio – HR, 0.88, р<0.01), докато самостоятелното приложение на витамин Д не е имало такъв ефект върху този показател (HR 0.95, р=0.28).

Понижена смъртност е наблюдавана дори и след изключване на болните с фрактури на бедрената кост. Ефектът от заместителното лечение е бил най-изразен при пациенти под 75 години, като не са били установени разлики по отношение на пола и вида на фрактурите.

„Нашите резултати не са изненадващи, те подкрепят данните от WHI, но поради наличието на различни политики за обогатяване на храните в отделните европейски страни, от съществена необходимост беше ефектите на витамин Д и калцият да бъдат потвърдени и в посочените изпитвания при болни с фрактури,” заявява д-р Abrahamsen.

„Имаме неоспорими доказателства, че приемът на витамин Д намалява смъртността в значителна степен при хора в напреднала възраст… Това, което не беше ясно е дали витаминът трябва да се комбинира с калций и дали ефектите му са резултат от намаляване на честотата на фрактурите или се дължат на промени извън костномускулната система,” коментира д-р Cathleen Colon-Emeric от Duke University Medical Center in Durham в North Carolina, САЩ.

„Настоящото изследване показва, че благоприятният ефект на витамин Д е по-голям, ако се приема съвместно с калций, като намаляването на смъртността не може да бъде обяснено само чрез редуциране на честотата на фрактурите,” допълва д-р Colon-Emeric.

Голям брой проучвания описват наличие на рецептори за витамин Д в различни тъкани и органи, извън костномускулната система, като влиянието е многопосочно – от намаляване на артериалното налягане и профилактиране на сърдечносъдовите инциденти до превенция на някои злокачествени заболявания и редуциране на риска за фрактури. Точните механизми за реализиране на тези ефекти, обаче, остават все още неясни.

Според авторите, „витамин Д има добър профил на безопасност и ние препоръчваме заместителната терапия в комбинация с калций при всички възрастни над 65 години с цел профилактика на травматичните инциденти и фрактурите, както и за намаляване на смъртността в тази възрастова група“. (КД)

Използван източник:

Abrahamsen B., Masud T., Avenell A. et al. Vitamin D given with calcium reduces mortality: Patient level analysis of 28 700 patients from five European vitamin D fracture prevention trials. ASBMR 31st Annual Meeting: Abstract 1028. September 2009 http://www.asbmr.org