Ваксината против сезонен грип01/11/2009

Ваксината против сезонен грип може да протектира хората със сърдечносъдово заболяване не само от вирусната инфекция, но и от нейните усложнения като миокардит, остър миокарден инфаркт (МИ) и сърдечносъдова смърт, според обзорна статия, публикувана през октомври в Lancet: Infectious Diseases (1).

Д-р Charlotte Warren-Gash (Center for Infectious Disease Epidemiology, Royal Free Hospital, London, Великобритания) и нейните колеги са анализирали данните от 39 проучвания – две от които са рандомизирани (FLUVACS и FLUCAD).

Резултатите от FLUVACS и FLUCAD са показали значими ползи от ваксинирането. Данните от останалите изследвания (обсервационни) са били по-малко убедителни.

Обединеният анализ е установил, че ваксината осигурява протекция срещу остър МИ (относителен риск 0.51), въпреки че тази разлика не е статистички достоверна.

„Нашето ключово послание към клиницистите е да насърчават пациентите с изявена сърдечносъдова патология да се ваксинират против сезонен грип, за да се предпазят от неговите усложения”, коментират авторите.

В експериментални проучвания е наблюдавана връзка между възпалителните реакции, коронарното ремоделиране и дестабилизирането на атеросклеротичната плака. Не само грипът, но и други остри и хронични бактериални или вирусни инфекции водят до повишен риск за остър МИ.

Пациентите със сърдечносъдови заболявания, както и тези със захарен диабет имат най-висок риск за усложнения на грипната инфекция, поради което трябва прицелно да бъдат ваксинирани.

Трудно е да се предвиди какво ще се случи с честотата на сърдечносъдовите инциденти (включително леталните такива) при инфекция с пандемичния щам H1N1. Засега, той не е много вирулентен (повечето от заболяванията имат леко протичане) и засяга по-често малки деца и млади хора, които не са рискова група за сърдечни инциденти. Не е известно дали сезонният грип увеличава риска за остър МИ и при хората, които нямат подлежащо сърдечносъдово заболяване.

Използван източник:

1. Warren-Gash C., Smeeth L., Hayward A. Influenza as a trigger for acute myocardial infarction or death from cardiovascular disease: A systematic review. Lancet Infect Dis 2009, 9 (10): 601-610 http://www.thelancet.com/infection