Успешно е излекувана жена01/11/2009

Успешно е излекувана жена с тежка H1N1 грипна инфекция, след като е приложен венозно невраминидазният инхибитор zanamivir (Relenza на GlaxoSmithKline), според съобщение на екип от University College London Hospitals, публикувано в списание Lancet (1).

Медикаментът е лицензиран единствено за инхалаторно приложение.

„Най-вероятно, поради възпалителните промени в белите дробове, настъпили в резултат на H1N1 инфекцията, абсорбцията на zanamivir след инхалаторното му приложение е била затруднена и тъй като не настъпи клинично подобрение, ние решихме да въведем медикамента венозно,” коментират авторите. „Благодарение на използваната висока доза, постигнахме необходимата ефективна концентрация в белите дробове”.

Болната е 22-годишна жена, приета в интензивното отделение на болницата по повод на прогресираща дихателна недостатъчност. При проведените лабораторни и образни изследвания е била установена неутропения, двустранни инфилтративни белодробни промени и е потвърдена H1N1 инфекция. Преди настоящото заболяване жената е била подложена на химиотерапия поради диагностициран лимфом на Hodgkin.

Въпреки приложеното противовирусно (oseltamivir 75 mg два пъти дневно) и противомикробно (meropenem, teicoplanin, caspofungin) лечение, състоянието на пациентката прогресивно се влошавало, което наложило преминаване към апаратна вентилация.

На 16-ия ден от престоя, екипът е използвал венозен zanamivir в комбинация с висока доза methylprednisolone, което е довело до подобряване на състоянието на болната в следващите 48 часа. Пет дни след използваната терапевтична комбинация, вирусното натоварване е намаляло 100 пъти в сравнение с първоначално регистрираното.

„Нашата пациентка се възстанови напълно без да се наблюдават сериозни лекарствени реакции,” заявяват изследователите. „Въпреки че описаният случай е единичен, благоприятното повлияване на пациенткта след приложената комбинация от венозен zanamivir с висока доза methylprednisolone налага провеждането на допълнителни проучвания”.

В момента се разработват няколко нови антивирусни медикаменти за лечение на сезонния грип и на новия щам H1N1. Обещаващи са резултатите от приключилите фаза III клинични изпитвания с венозната форма на peramivir. (КД)

Използван източник:

1. Kidd M., Down J., Nastouli E. et al. H1N1 pneumonitis treated with intravenous zanamivir. Lancet 2009, September 4 http://www.thelancet.com