Указания за терапия с vancomycin при S. aureus инфекции


md 01/11/2009

Препоръки за мониториране на терапията с vancomycin при инфекции, предизвикани от S. aureus, разработени от Infectious Diseases Society of America, the American Society of Health-System Pharmacists, Society of Infectious Diseases Pharmacists, бяха публикувани през август в списание Clinical Infectious Disease (1). „Необходимостта от мониториране на серумната концентрация на vancomycin се определя от факта, че в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.