Субклиничен кардит – главен критерий за ревматична болест


md 01/11/2009

При ревматичната болест (РБ) субклиничният кардит – ехокардиографско установяване на патологична аортна или на митрална регургитация, недоловими аускултаторно – може да бъде единствената проява на сърдечно засягане, според статия, публикувана в списание Cardiology in the Young (1). За да бъдат класифицирани митралната (МИ) и аортната инсуфициенция (АоИ) като патологични, е необходимо регургитационният джет (при използване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.