Пробиотиците намаляват риска за развитие на остри респираторни инфекции01/11/2009

Пробиотиците могат да се използват като профилактика срещу острите респираторни инфекции, показаха резултатите от двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на д-р Gregory Leyer и сътр. от Department of Research and Development, Danisco*, САЩ, публикувани в списание Pediatrics (1).

„Ефектът на отделни пробиотични щамове е изследван многократно при различни заболявания, но липсват достатъчно данни относно профилактичното им приложение при здрави деца,” коментират авторите.

В клиничното изпитване са включени 326 деца на възраст между три и пет години, които са получавали плацебо (n=104), Lactobacillus acidophilus NCFM (n=110) или Lactobacillus acidophilus NCFM в комбинация с Bifidobacterium animalis subsp lactis Bi-07 (n=112) два пъти дневно за период от шест месеца през зимния сезон.

Резултати:

– Децата, получавали един пробиотичен щам или двойна пробиотична терапия, са имали по-малко фебрилни епизоди – съответно с 53% (р=0.0085) и 72.7% (р=0.009), в сравнение с контролите

– Честотата на кашлицата и хремата също е била по-ниска в терапевтичните групи за разлика от контролите – с 41.4% (р=0.027) и 62.1% (р=0.05) за кашлицата; с 28.2% (р=0.68) и 58.8% (р=0.03) за хремата

– За разлика от контролите, продължителността на острите симптоми (фебрилитет, хрема, кашлица) е била с 32% по-малка при децата, приемали Lactobacillus acidophilus NCFM (р=0.0023), и с 48% по-малка при децата на комбинирана пробиотична терапия (р=0.001)

– В сравнение с участниците, получавали плацебо, при тези от първата терапевтичната група са били прилагани по-рядко антибиотици с 68.4% (р=0.002), а при децата на комбинирана терапия – с 84.2% (р=0.0001)

– Отсъствията от посещаваното детско заведение поради остра респираторна инфекция са били с 31.8% по-малко за първата терапевтична група (Lactobacillus acidophilus NCFM) (р=0.002) и с 27.7% по-малко за втората терапевтична група (Lactobacillus acidophilus NCFM в комбинация с Bifidobacterium animalis subsp lactis Bi-07) (р=0.001), съпоставени с контролите

„Всекидневният прием на пробиотиците през зимния сезон е безопасен и ефективен начин за намаляване на честотата на фебрилните епизоди, на появата на симптоми като хрема и кашлица, както и на вероятността от бактериална инфекция, налагаща антибиотична терапия и на необходимостта от отсътствия поради остра респираторна инфекция,” заявяват изследователите. „Не са наблюдавани сериозни нежелани реакции по време на профилактиката с пробиотици”.

Самостоятелното приложение на L acidophilus NCFM е било ефективно за намаляване на риска за респираторни инфекции, но авторите считат, че комбинираната пробиотична профилактика осигурява по-широк протективен ефект при тази възрастова група. (КД)

* http://www.danisco.com/cms/connect

Използван източник:

Leyer G., Li S., Mubasher M. et al. Probiotic effects on cold and influenza-like symptom incidence and duration in children. Pediatrics 2009;124:e172-e179 http://pediatrics.aappublications.org