Позиция на Schwabe Pharmaceutical за Tebokan®01/11/2009

Много проучвания през последните 10 години доказват механизма на действие и ефикасността на специалния гинкго екстракт EGB 761® (Tebokan®) при деменция, вертиго, шум в ушите и периферни съдови нарушения.

Резултатите от проучванията потвърждават гама от ефекти: подобряване на паметта и концентрацията при здрави хора, подобряване на когнитивните способности при хора над 50-годишна възраст с леки когнитивни нарушения, подобряване и стабилизиране на симптомите при пациенти с болест на Алцхаймер.

Това даде на много изследователи надеждата, че специалният екстракт EGB 761® има потенциал да забави появата на деменция при рискови пациенти. Възникна въпросът дали това може да бъде оценено по научен път – амбициозно начинание, в което всички други средства за повлияване на болестта на Алцхаймер вече се бяха провалили.

В резултат стартират пет големи изследователски проекта. Две епидемиологични проучвания във Франция и проучване, подкрепено от Американския национален институт по въпросите на стареенето (American National Institute on Aging) представиха неоспорими доказателства и ясно декларираха, че ефект може да се очаква, само ако препаратът се приема редовно.

Хора без признаци на болестта на Алцхаймер са били включени в публикувания наскоро четвърти проект (GEM). При старта на проекта пациентите са на средна възраст над 79 години. Наблюдавани са за период от шест години, след което е оценено дали в групата, приемаща EGB 761®, случаите с деменция са по-малко.

За съжаление, това проучване не доказва подобен превантивен ефект, особено с оглед на факта, че екстрактът се оказва много подходящ за дългогодишна употреба и профилът му на безопасност е съпоставим с този на плацебо групата.

Какви са възможните обяснения за този резултат?

Болестта на Алцхаймер се свързва с постепенно отлагане на белтъчни депозити в ЦНС. Те се натрупват за период от около 15 – 20 години. Първите симптоми възникнат много години след началните промени, едва след като много от невроните са вече унищожени. Ако в проучването са включени хора над 79 години, то те вече имат много десетилетия на невронни увреди зад себе си.

Възможно е това изследване да означава, че приемът на EGB 761® не трябва да започва на 79-годишна възраст. Освен това комплайънсът в това проучване спада на шестата година на едва 60%. А ако едно лекарството не се приема, то не може да окаже ефектите си.

Schwabe Pharmaceutical вярва, че резултатите от проучването GEM не позволяват да се направи окончателно заключение относно потенциала на екстракта за превенция на деменцията.

Все още не е установено до каква степен EGB 761® може да профилактира от деменция хора над 70-годишна възраст. В петия проект за превенция на деменцията (GUIDAGE) 2854 пациенти над 70-годишна възраст с леки когнитивни нарушения получават EGB 761® или плацебо в продължение на пет години. Резултатите ще бъдат публикувани през 2010 година.

Също така е важно да се отбележи, че резултатите от проучването GEM по никакъв начин не отричат ефективността на EGB 761® за лечение на деменция, както е доказано в редица клинични проучвания с добър дизайн.

Ефективността на EGB 761® за лечение на болестта на Алцхаймер е била една от темите на наскоро проведената международна конференция за болестта на Алцхаймер (ICAD) в Чикаго през юли 2008 година. Там отново е потвърдено, че EGB 761® подобрява когнитивните функции, невро-психиатричната симптоматика и всекидневните дейности на пациенти с деменция. Освен това се постига значително подобрение на качеството на живот на обгрижващите роднини.

За терапията със специален гинкго екстракт EGB 761® можем накрая да заключим:

– Отличната поносимост на специалния екстракт EGB 761® е потвърдена отново в настоящото изследване

– Много от съвременните експериментални изследвания ясно потвърждават ефектите на специалния екстракт EGB 761® върху невроните. Тези ефекти са доказани и в много клинични проучвания при пациенти над 50 години

– Актуално проучване на учени от Каролинския институт в Стокхолм сочи, че екстрактът от гинкго билоба стимулира метаболитните процеси в невроните и в резултат на това подобрява паметта и обработката на информация. В допълнение, EGB 761® подобрява енергийната доставка в нервните клетки и по този начин пряко подпомага тяхната нормална функция.

Към днешна дата, няма лекарства за превенция на деменцията и всички опити да се докаже профилактично действие досега са неуспешни. Това се отнася както за одобрените медикаменти за деменция, така и за други активни вещества като ацетилсалицилова киселина, витамин Е, хормони или нестероидни противовъзпалителни средства.

Това означава, че оптимизирането на когнитивните функции на достатъчно ранен етап е много важно. Ние разполагаме с безспорни данни, за това, че EGB 761® подобрява концентрацията, паметта и способността за обучение при хора над 50 години с лек когнитивен дефицит.