По-възрастните хора вероятно имат имунитет срещу грипния вирус Н1N101/11/2009

Характеристиките на новия грипен щам H1N1 предполагат, че по-възрастното население, което вече е било в контакт с други грипни щамове преди 1957 година, има изгрaден имунитет срещу новия щам на свинския грип, за разлика от децата и по-младите хора, показаха резултатите от две мексикански проучвания, публикувани в New England Journal of Medicine (1, 2).

Според първото проучване, през периода март-април 2009, в Министерството на здравеопазването са получени 2155 съобщения за случаи на тежка пневмония, включващи 821 хоспитализации и 100 смъртни случая. В същото време, 2582 от общо 8817 назофарингеални проби, получени в National Epidemiological Reference Laboratory, са били положителни за новия грипен вирус H1N1 (1).

Авторите установяват, че 87% от смъртните случаи и 71% от болните с тежка пневмония са били на възраст между пет и 59 години, съпоставени със 17% и 32%, съответно, за същата възрастова група за предходните периоди на сезонен грип.

Според изследователите, „внезапното нарастване на честотата на случаите с тежка пневмония и изместването към по-младата възрастова група…предполагат, че по-възрастното население, което е било в контакт с H1N1 грипните щамове в детството си, преди 1957, има имунитет срещу новия щам на свинския грип”.

Във второто проучване са описани 98 болни, хоспитализирани в периода март-април 2009 по повод на тежка пневмония. При 18 от тях е изолиран щама на свинския грип H1N1 (2).

Преобладаващата част от пациентите с H1N1 инфекция са били на възраст от 13 до 47 години, като двама са били преведени от друга болница. Само осем са имали съпътстващо заболяване. Всички са били с температура, кашлица, дихателна недостатъчност, двустранна пневмония и високи нива на лактатдехидрогеназа.

Повече от половината (62%) са били с повишени стойности на креатинкиназа и с лимфопения (61%). При 12 болни се е наложила апаратна вентилация, седем са починали.

Важен факт е, че една седмица след контакта си с пациентите, 22 здравни работници са развили грипна инфекция, която е била лека до умерена по тежест. Проведено е било лечение с oseltamivir. При нито един не се е наложила хоспитализация.

Според авторите, грипният щам H1N1 „предизвиква тежка инфекция, водеща до респираторен дистрес синдром и висока смъртност при подрастващи и хора в зряла възраст”. (КД)

Използвани източници:

1. Chowell G., Bertozzi S., Colchero M. et al. Severe respiratory disease concurrent with the circulation of H1N1 influenza. NEJM 2009; 361: 674-679 http://content.nejm.org

2. Perez-Padilla R., Rosa-Zamboni D., Ponce de Leon S. et al. Pneumonia and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1) in Mexico. NEJM 2009; 361: 680-689